οι θέσεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό και τα δικαιώματα των χρηστών 2


Προ ημερών είχα παραθέσει ορισμένες απορίες σχετικά με τις θέσεις των κομμάτων σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό και τα δικαιώματα μας σε ψηφιακό επίπεδο.

Ο κύριος Θανάσης Πρίφτης εκπροσωπώντας το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου για να με ενημερώσει για τις θέσεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος . Τις απαντήσεις του τις παραθέτω αυτούσιες παρακάτω.

Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σημαντικά και πρακτικά βήματα στην υιοθέτηση του
ΕΛΛΑΚ όχι μόνο ως πλατφόρμα τεχνολογικών λύσεων αλλά και ως ένα
γενικότερο μοντέλο ανοικτής πρόσβασης της κοινωνίας μας σε ψηφιακές
υποδομές και περιεχόμενο. Τα παρακάτω αποτελούν μερικά απο τα
δημοσιοποιημένα κείμενα και δράσεις στην κατεύθυνση αυτή και τα οποία
απαντούν στην ουσία των ερωτήσεων που θέσατε.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ από το Κυβερνητικό Πρόγραμμά του
(http://www.pasok.gr/portal/gr/000F4240/Data/Binder1.pdf ) αναφέρουν
ρητά την “Προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση”
(σελ. 94 Εσωτερικές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης), την
“γενίκευση της
χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση” (σελ. 15 – Ένα ανοικτό
σχολείο που βλέπει στο μέλλον) την “ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια
πληροφορία με χρήση ανοικτών προτύπων και υπηρεσιών φιλικών στα άτομα
με αναπηρίες” (σελ. 20 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: πρόσβαση στον
καθένα, παντού, κάθε στιγμή).

Τόσο ο Πρόεδρος σε διαφορετικές παρεμβάσεις του
(http://www.sepe.gr/images/news/Papandreou.pdf &
http://www.pathfinder.gr/Papandreou/ ), όσο και Βουλευτές του
Κινήματος σε αρκετές περιπτώσεις έχουν πάρει πολιτικές θέσεις γύρω απο
το θέμα και συγκεκριμένα: ενάντια στην “μονοπωλιακή” συμφωνία
κυβέρνησης και Microsoft, υπέρ της σημασίας του ανοικτού λογισμικού
και των ανοικτών προτύπων.

Σημειώνουμε, επίσης, την αναλυτική και με προτάσεις μελέτη και
εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ “Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισμικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά
πρότυπα και Διαλειτουργικότητα”
(http://www.istame-apapandreou.gr/files/pdf/anoikto_logismiko.pdf &
http://www.istame-apapandreou.gr/files/pdf/ESPERIA.pdf ) αλλά και το
γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με παρέμβασή του στην Βουλή
“παρακίνησε” την κυβέρνηση να ασχοληθεί τόσο με το θέμα του OLPC
“ένας υπολογιστή για κάθε παιδί”
(http://www.pasok.gr/portal/gr/23/34797/3/7/1/showdoc.html )
όσο και με την υπόθεση του blogme.gr
(http://www.pasok.gr/portal/gr/63/40179/7/7/1/showdoc2.html )

Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τους Ευρωβουλευτές του Κινήματος τόσο
για τις ψηφοφορίες σε θέματα Πατεντών (οδηγία η οποία καταψηφίστηκε)
αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με αυτές όπως η θέσπιση ποινικών
μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας
(http://www.digitalrights.gr/tiki/tiki-index.php?page=IPRED2 ). Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι δηλώσεις του Σ.Λαμπρινίδη υπέρ της
ελευθερίας της έκφρασης στο internet και της κυκλοφορίας ελεύθερου
λογισμικού (http://www.pasok.gr/portal/gr/eu_parl/138/46400/7/7/1/showdoc2.html).

Τέλος, πρέπει να τονισθεί η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του
για “Κάθε υπογραφή υπουργού στο διαδίκτυο”
(http://www.pasok.gr/portal/gr//44210/7/7/1/showdoc.html ) ως ένα
σημαντικό βήμα διαφάνειας στην δημόσια διοίκηση και με ιδιαίτερη
σημασία για τον τρόπο που βλέπουμε το διαδίκτυο στην πολιτική και την
δημόσια διοίκηση.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του ανοιχτού λογισμικού υπάρχουν
στο http://is.pasok.gr/, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το CRM
& CMS που χρησιμοποιούνται εσωτερικά καθώς και οι δικτυακοί τόποι
http://programma.pasok.gr/ , http://dialogos.pasok.gr/ &
http://planet.pasok.gr/.

Tμήμα Διαδικτύου, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΠΑΣΟΚ.

σημείωση: Δεσμεύομαι να δημοσιεύσω τις επίσημες απαντήσεις κάθε παράταξης στα ερωτήματα που έθεσα, οι εκπρόσωποι τους μπορούν να αποστείλουν ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ.

Αν πιστεύετε ότι σας εκφράζουν τα ερωτήματα αυτά παρακαλώ επικοινωνήστε με όσες πολιτικές παρατάξεις επιθυμείτε για γνωστοποιήστε την ύπαρξη του ερωτηματολογίου.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

2 thoughts on “οι θέσεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για το ελεύθερο λογισμικό και τα δικαιώματα των χρηστών