η Qt θα βγαίνει και κάτω από την GPL3 1


H Trolltech δήλωσε επίσημα ότι πλέον η βιβλιοθήκη Qt θα είναι διαθέσιμη κάτω από την GPLv3

ο αειθαλής Richard Stallman του FSF δήλωσε:

“I am very pleased that Trolltech has decided to make Qt available under GPLv3. Τhis will allow parts of KDE to adopt GPL v3, too. Even better, Trolltech has made provisions for a smooth migration to future GPL versions if it approves of them”

Επισημαίνω ότι το πρόγραμμα εκδόσεων του KDE έχει ως εξής:

Ιανουάριος – KDE 4.0.1
Φεβρουάριος – KDE 4.0.2
Μάρτιος – KDE 4.0.3
Απρίλιος – KDE 4.0.4
Μάιος – KDE 4.0.5
Ιούνιος – KDE 4.0.6
Ιούλιος – KDE 4.1.0
Αύγουστος – KDE 4.1.1


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

One thought on “η Qt θα βγαίνει και κάτω από την GPL3