εγκρίθηκε η αγορά της Sun από την Oracle από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης


Blue, Blue, and more Blue

Τα κεντρικά της Oracle

Κάπου στα μέσα του Απριλίου η Sun και η Oracle προχώρησαν σε συμφωνία ύψους 7.4 δισεκκατομυρίων δολαρίων για εξαγορά της πρώτης από την Δεύτερη. Η εν λόγω συμφωνία όμως έπρεπε να εγκριθεί από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, επίσης αναμένεται η έγγριση της συμφωνίας και από πλευράςΕυρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και οι δύο εταιρείες έχουν δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή αγορά. Υπολογίζεται ότι η Ευρωπαϊκή έγγριση θα έρθει γύρω στα τέλη του καλοκαιρίου. Και οι δύο εταιρείες εμφανίζουν μεγάλη προσφορά στο Ελεύθερο Λογισμικό. Πρέπει να τονιστεί ότι η Oracle δεν έχει ξεκαθαρήσει τα σχέδια της για την Java, την MySQL και το Solaris. Aπο την άλλη οφείλουμε να τονίσουμε ότι η Oracle έχει και αυτή με την σειρά της μεγάλη προσφορά στο ελεύθερο λογισμικό και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του πυρήνα του Linux.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε