χρησιμοποιώντας το open source για γρήγορη δημιουργία πρωτότυπων συσκευών 3


Ένα αρκετά ενδιαφέρον video από το Businessweek που ο Andy Zimmerman της accenture δείχνει πως επηρεάζει την ταχύτητα ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων χρησιμοποιώντας της συσκευές ανοιχτού κώδικά της BugLabs.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

3 thoughts on “χρησιμοποιώντας το open source για γρήγορη δημιουργία πρωτότυπων συσκευών

 • gerstavros

  Το βίντεο δεν παίζει. Άλλαξα και user agent (λέει θέλει window$) αλλά τίποτα. Λέει
  To view the The Businessweek Video Library, you must have browser Cookies enabled, Macromedia Flash Player, and a supported Browser/Operating System/Media Player configuration.

  For additional system requirements and further help, click here. * SYSTEM REQUIREMENTS
  o Q: What do I need to view this site?
  + A:
  Your computer must meet the following requirements to successfully view this site:
  # Microsoft Windows 98(SE), 2000, XP, ME
  # Macintosh OSX
  # Internet Explorer 6.0+, or Firefox 2 or 3, or Safari 2, 3 or 4 (Mac)
  # Flash 9.0.115 or higher
  # Cookies must be enabled for this site. For more information see How do I Enable Cookies?
  o Q: Where can I get free upgrades to meet this site’s system requirements?
  + A:
  [Note that some company networks prevent individual upgrades on computers. If you receive an error message that says you do not have permission to upgrade, contact your network administrator.]
  # Free upgrades for Internet Explorer are available here.
  # Free upgrades for Firefox are available here.
  # Free upgrades for Safari are available here.
  # Free upgrades for Flash are available here.
  # To receive current system updates as recommended by Windows, click here.
  o Q: Are cookies required to view this site?
  + A:
  Yes, you must have cookies enabled in order to access our site. For information on how to do this, visit How do I Enable Cookies? below.
  o Q: How do I enable cookies?
  + A:
  Following are step-by-step instructions to enable the cookies in your browser.

  Note that some firewalls and security tools also include cookie-blocking settings. We recommend you refer to your product manuals for instructions on how to disable this setting as it often resolves streaming issues.

  MACINTOSH SAFARI:
  1. Choose Preferences from the Safari menu and click Security.
  2. Click Always for Accept Cookies
  3. Close the Security window to save and apply the changes.

  INTERNET EXPLORER:
  1. Start Internet Explorer.
  2. Choose Tools > Internet Options.
  3. Click the Privacy tab to display the Privacy panel.
  4. Use the vertical slide bar to adjust your privacy settings to no higher than Medium High.
  5. Click the Advanced button.
  6. Verify that the Override Automatic Cookie Handling option is not checked.
  Note that if you prefer to use the Override Automatic Cookie Handling option, you must accept first-party cookies to enter the site. Though not required for entry, we strongly recommend also accepting third-party cookies for the best FeedRoom experience.
  7. Click OK.
  8. Click OK again.
  9. Close all open Internet Explorer browsers.
  10. Reopen the browser and return to a FeedRoom site.

  FIREFOX 3.0:
  1. Start Firefox
  2. Choose Tools >Clear Private Data.
  3. Check the box marked ‘Cookies’.
  4. Click ‘Clear Private Data Now’.
  5. Close all open Firefox browsers.
  6. Reopen the browser and return to a FeedRoom site.
  * TECHNICAL SUPPORT
  o Q: I receive an error message when trying to view this site.
  + A:
  If you receive an error message from our site, visit our system requirements section for free upgrades and downloads, or for instructions on how to enable cookies.
  o Q: I can enter the site, but the videos do not play.
  + A:
  If you see a ‘loading’ message, black screen, or can only view advertisements, we recommend the following steps:

  [Note that some company firewalls prevent streaming content from displaying. If you are unable to view streaming content on any site from your computer, we recommend you contact your network administrator.]

  Disable ad-blocking settings in your personal firewall, browser, or ad-blocking software to determine if this allows the video to play.
  o Q: I can see the video, but I cannot hear audio.
  + A:
  Verify that your system volume and/or speakers are not muted or turned to a very low setting.

  Verify that there are no other streaming applications running on your computer.
  o Q: I can hear audio, but I cannot see the video.
  + A:
  Verify that there are no other streaming applications running on your computer.
  o Q: Video and/or audio quality is poor or out of sync.
  + A:
  For best performance, we recommend that you upgrade to the latest version of Macromedia Flash Player.
  o Q: I can see the advertisements, but not the videos.
  + A:
  Recommendations for fixing this issue are addressed in I can enter the site, but the videos do not play.

 • Eleftherios Kosmas Post author

  gerstavros: Το βίντεο δεν παίζει. Άλλαξα και user agent (λέει θέλει window$) αλλά τίποτα. Λέει
  To view the The Businessweek Video Library, you must have browser Cookies enabled, Macromedia Flash Player, and a supported Browser/Operating System/Media Player configuration.For additional system requirements and further help, click here.* SYSTEM REQUIREMENTS o Q: What do I need to view this site? + A: Your computer must meet the following requirements to successfully view this site: # Microsoft Windows 98(SE), 2000, XP, ME # Macintosh OSX # Internet Explorer 6.0+, or Firefox 2 or 3, or Safari 2, 3 or 4 (Mac) # Flash 9.0.115 or higher # Cookies must be enabled for this site. For more information see How do I Enable Cookies? o Q: Where can I get free upgrades to meet this site’s system requirements? + A: [Note that some company networks prevent individual upgrades on computers. If you receive an error message that says you do not have permission to upgrade, contact your network administrator.] # Free upgrades for Internet Explorer are available here. # Free upgrades for Firefox are available here. # Free upgrades for Safari are available here. # Free upgrades for Flash are available here. # To receive current system updates as recommended by Windows, click here. o Q: Are cookies required to view this site? + A: Yes, you must have cookies enabled in order to access our site. For information on how to do this, visit How do I Enable Cookies? below. o Q: How do I enable cookies? + A: Following are step-by-step instructions to enable the cookies in your browser.Note that some firewalls and security tools also include cookie-blocking settings. We recommend you refer to your product manuals for instructions on how to disable this setting as it often resolves streaming issues.MACINTOSH SAFARI:1. Choose Preferences from the Safari menu and click Security.2. Click Always for Accept Cookies3. Close the Security window to save and apply the changes.INTERNET EXPLORER:1. Start Internet Explorer.2. Choose Tools > Internet Options.3. Click the Privacy tab to display the Privacy panel.4. Use the vertical slide bar to adjust your privacy settings to no higher than Medium High.5. Click the Advanced button.6. Verify that the Override Automatic Cookie Handling option is not checked. Note that if you prefer to use the Override Automatic Cookie Handling option, you must accept first-party cookies to enter the site. Though not required for entry, we strongly recommend also accepting third-party cookies for the best FeedRoom experience.7. Click OK.8. Click OK again.9. Close all open Internet Explorer browsers. 10. Reopen the browser and return to a FeedRoom site. FIREFOX 3.0:1. Start Firefox2. Choose Tools >Clear Private Data.3. Check the box marked ‘Cookies’.4. Click ‘Clear Private Data Now’.5. Close all open Firefox browsers.6. Reopen the browser and return to a FeedRoom site. * TECHNICAL SUPPORT o Q: I receive an error message when trying to view this site. + A: If you receive an error message from our site, visit our system requirements section for free upgrades and downloads, or for instructions on how to enable cookies. o Q: I can enter the site, but the videos do not play. + A: If you see a ‘loading’ message, black screen, or can only view advertisements, we recommend the following steps:[Note that some company firewalls prevent streaming content from displaying. If you are unable to view streaming content on any site from your computer, we recommend you contact your network administrator.]Disable ad-blocking settings in your personal firewall, browser, or ad-blocking software to determine if this allows the video to play. o Q: I can see the video, but I cannot hear audio. + A: Verify that your system volume and/or speakers are not muted or turned to a very low setting.Verify that there are no other streaming applications running on your computer. o Q: I can hear audio, but I cannot see the video. + A: Verify that there are no other streaming applications running on your computer. o Q: Video and/or audio quality is poor or out of sync. + A: For best performance, we recommend that you upgrade to the latest version of Macromedia Flash Player. o Q: I can see the advertisements, but not the videos. + A: Recommendations for fixing this issue are addressed in I can enter the site, but the videos do not play.

  Περίεργο, το δοκίμασα σε Debian Sid με Iceweasel (firefox), Arora και Opera!