ο Πούτιν υπογράφει 5ετές σχέδιο για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Linux 13


St. Basil´s on Red Square near the Kremlin
Πριν λίγο καιρό ο Πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας δέχθηκε μια ανοιχτή επιστολή από στελέχη της κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού για δημιουργία μιας Ρωσικής εθνικής διανομής. Σήμερα όμως ο Πρωθυπουργός της Ρωσικής Δημοκρατίας προχώρησε στην υπογραφή ενός σημαντικότατου διατάγματος. Σύμφωνα με την Ρωσική ιστοσελίδα CNews, (δείτε το κείμενο και στο google translate στα Ελληνικά)

Το σχέδιο (17 σελίδες στα Ρωσικά αρχείο .doc και στα Ελληνικά από Google Translate)  ουσιαστικά αναφέρεται σε στην “μετανάστευση” των πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου της Ρωσίας.

Συνοψίζω ότι στο κείμενο ουσιαστικά περιγράφεται το εξής χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα πάντα με το Google Traslate. Δείτε το παρακάτω:

Ονομασία της εκδήλωσης ΌροςΕφαρμογή Υπεύθυνεςεκτελεστές Τύπος του εγγράφου Αναμενόμενο αποτέλεσμα

  Ι. Δραστηριότητες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης των ομοσπονδιακών

  Δημοσίων Υπαλλήλων

1. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των συστάσεων σχετικά με τη σύνθεση των απαιτούμενων προσόντων για τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων από τους ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της βάσης Υπηρεσίας του ελεύθερου λογισμικού II τρίμηνο2012 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας,Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου συστάσεις σχετικά με τη σύνθεση των απαιτούμενων προσόντων για τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων από τους ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της βάσης Υπηρεσίας του ελεύθερου λογισμικού
2. Ανάπτυξη και την έγκριση του καταλόγου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού συνιστάται για χρήση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση, προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση και (ή) την κατάρτιση των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων II τρίμηνο2012 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, το Ρωσικό Υπουργείο, Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου συστηματικό κατάλογο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού συνιστάται για χρήση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση και (ή) την κατάρτιση των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων
3. Οι τροποποιήσεις των συστάσεων σχετικά με τη σύνθεση των απαιτούμενων προσόντων για τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων από τους ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριώνλαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας με ένα ενημερωμένο πακέτο της βάσης του ελεύθερου λογισμικού και πακέτων (ενημερωμένο πακέτο) πρόσθετες εφαρμογές II τρίμηνοΤο 2013,

IV τρίμηνο

2015

Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας,Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου συστάσεις σχετικά με τη σύνθεση των απαιτούμενων προσόντων για τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων από τους ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους στη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών,τροποποιημένα

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας με ένα ενημερωμένο πακέτο της βάσης του ελεύθερου λογισμικού και πακέτων (ενημερωμένο πακέτο) πρόσθετες εφαρμογές

4. Κατάρτιση και έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να αντικαταστήσει τη χρησιμοποιούμενη στη μαθησιακή διαδικασία του ιδιόκτητου λογισμικού με το ελεύθερο λογισμικό IV τρίμηνο2013 Ρωσικό Υπουργείο Παιδείας,Ρωσικό Υπουργείο Συγκοινωνιών πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου συστάσεων για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να αντικαταστήσει τη χρησιμοποιούμενη στη μαθησιακή διαδικασία του ιδιόκτητου λογισμικού με το ελεύθερο λογισμικό

  II. Εκδηλώσεις Συντήρηση μετάβαση ομοσπονδιακές υπηρεσίες

  στέλεχος με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού

5. Σχηματισμός της βασικό πακέτο του ελεύθερου λογισμικού για τυπικά προβλήματα της ομοσπονδιακής εκτελεστικά όργανα με τις ανάγκες του ομοσπονδιακού οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας στην τύπους λογισμικού IV τρίμηνο 2011 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας,ενδιαφερόμενα

ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα

Έκθεση
Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας
βασικό πακέτο του ελεύθερου λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης τηςλειτουργικά συστήματα, τους οδηγούς για το υλικό και λογισμικό εφαρμογών για διακομιστές και σταθμούς εργασίας χρηστών)
6. Η δημιουργία και διατήρηση ενός ενιαίου χώρου αποθήκευσης του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας II τρίμηνο2012 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας,ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου ενιαία αποθήκη του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των υλικών και των πρακτικών) με βάση τα εθνικά δεδομένα κέντρο κατάσταση
7. Επιδοκιμασία του βασικού πακέτου του ελεύθερου λογισμικού στις οργανώσεις πιλοτικά – το ομοσπονδιακό εκτελεστικών αρχών και δημοσιονομικών θεσμικών οργάνων II τρίμηνο2012 Υπουργείο της Ρωσίας, λόγω Επικοινωνιώνομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα Έκθεση
Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας
εργάσιμες σύστημα πληροφοριών βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό, τα καθήκοντα των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων που χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό
8. Αναβάθμιση μιας δέσμης βασικών ελεύθερου λογισμικού και την τοποθέτηση του νέου εκδόσεων σε μια αποθήκη ελεύθερων λογισμικών που χρησιμοποιούνται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας τριμηνιαίααπό τρίμηνο ΙΙΙ

2013

Ρωσικό Υπουργείο Συγκοινωνιών έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενημερωμένο πακέτο με τη βάση του ελεύθερου λογισμικού, τοποθετούνται σε αποθήκη του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
9. Ανάπτυξη προτάσεων για τη δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης των χρηστών του ελεύθερου λογισμικού, οι δημόσιοι υπάλληλοι ΙΙΙ τρίμηνο2011 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας προτάσεις για τη δημιουργία ενός κέντρου για την υποστήριξη των χρηστών του ελεύθερου λογισμικού – για δημόσιους υπαλλήλους
10. Ανάπτυξη προτάσεων για τη δημιουργία ενός κέντρου παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της κυβέρνησης και την ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού II τρίμηνο2011 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας προτάσεις για τη δημιουργία ενός κέντρου παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της κυβέρνησης και την ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού
11. Ανάπτυξη και την έγκριση του καταλόγου των στοιχείων προδιαγραφών μορφές αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων διεπαφές που πρέπει να υποστηρίζεται από την ανάπτυξη λογισμικού και την απόκτηση, για χρήση στα ομοσπονδιακά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, ιδίως για την χρήση του ελεύθερου λογισμικού ΙΙΙ τρίμηνο2011 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας,Ανάπτυξη της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου κατάλογο των στοιχείων προδιαγραφών μορφές αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων διεπαφές που υποστηρίζονται από την ανάπτυξη λογισμικού και την απόκτηση, για χρήση στα ομοσπονδιακά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, ιδίως για την χρήση του ελεύθερου λογισμικού
12. Ανάλυση του καταλόγου των στοιχείων προδιαγραφών μορφές αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων διεπαφές που πρέπει να υποστηρίζεται από την ανάπτυξη λογισμικού και την απόκτηση, για χρήση στα ομοσπονδιακά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας ετησίως από το τρίμηνο III 2012 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας,Ανάπτυξη της Ρωσίας, οι ενδιαφερόμενοι

ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα

Έκθεση
Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Έκθεση καλλιτεχνών σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων συμπεράσματα σχετικά με την ανάγκη (δεν απαιτείται) Αναθεωρημένη Κατάλογος
13. Μεταβολές του καταλόγου των στοιχείων προδιαγραφών μορφές αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων διεπαφές που πρέπει να υποστηρίζεται από την ανάπτυξη λογισμικού και την απόκτηση, για χρήση στα ομοσπονδιακά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας (σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση) ετησίωςαπό τρίμηνο IV του 2012, κατά τον καθορισμό της ανάγκης για τη λίστα αναθεώρησης Υπουργείο της Ρωσίας, λόγω Επικοινωνιώνομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου τροποποιημένα υπό το πρίσμα των εκ των υστέρων ανάλυση κατάλογος των προδιαγραφών των δεδομένων μορφών αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων διεπαφές που πρέπει να υποστηρίζεται από την ανάπτυξη λογισμικού και την απόκτηση, για χρήση στα ομοσπονδιακά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
14. Σχηματισμός επιπλέον πακέτα προγραμμάτων εφαρμοσμένης (δραστηριότητες των ομοσπονδιακών οργάνων εκτελεστικής εξουσίας και τριτογενείς φορείς του προϋπολογισμού), τον έλεγχο και την τοποθέτησή τους σε ένα αποθετήριο του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας IV τρίμηνο2012 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου Πακέτα πρόσθετες εφαρμογές λογισμικού που φιλοξενείται σε χώρο εναπόθεσης του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
15. Η εισαγωγή των ομοσπονδιακών αρχών εκτελεστικά και τριτογενείς φορείς προϋπολογισμό βασικό πακέτο των πακέτων ελεύθερου λογισμικού και των πρόσθετων εφαρμογών (σύμφωνα με τις δραστηριότητες των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων και τριτογενείς φορείς του προϋπολογισμού), τη μεταφορά δεδομένων από το παρελθόν που χρησιμοποιούνται πληροφοριακά συστήματα των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων και της υποτελούς του προϋπολογισμού ιδρυμάτων στο σύστημα πληροφοριών βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό ΙΙΙ τρίμηνο2014 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας εργάσιμες σύστημα πληροφοριών βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας και τριτογενείς φορείς του προϋπολογισμού?διαθεσιμότητα των αρχείων δεδομένων των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων και οι υπαγόμενοι σε ιδρύματα προϋπολογισμό για τη χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφοριών βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό
16. Αναβαθμίζοντας πακέτα πρόσθετων εφαρμογών και την τοποθέτησή τους σε ένα αποθετήριο του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας ετησίως, αρχής γενομένης από το τρίμηνο IV 2013 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου ενημερωμένο πακέτο πρόσθετων εφαρμογών, τοποθετούνται σε αποθήκη του ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
17. Σχηματισμός των πληροφοριακών συστημάτων των ομοσπονδιακών εκτελεστικών αρχών, με βάση προληπτική χρήση του ελεύθερου λογισμικού (σύμφωνα με τις συμφωνημένες νομαρχιακών σχεδίων) II τρίμηνο2013 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας εργάσιμες σύστημα πληροφοριών βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
18. Μετάβαση στην αποθήκευση δεδομένων σε ομοσπονδιακό όργανα της εκτελεστικής εξουσίας και τριτογενείς φορείς του προϋπολογισμού με τη μορφή της αποθήκευσης δεδομένων που αντιστοιχούν σε μια ανοιχτή προδιαγραφή ΙΙΙ τρίμηνο2014 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας αρχεία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μορφές που πληρούν τις προδιαγραφές της ανοικτής

  III. Εκδηλώσεις για την οργανωτική υποστήριξη της μετάβασης της ομοσπονδιακής εκτελεστικής εξουσίας αρχών σχετικά με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού

19. Καταγραφή των συστημάτων πληροφοριών των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων και την αξιολόγηση των πόρων που απαιτούνται για τη μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό IV τρίμηνο2011 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας,ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της απογραφής και την αξιολόγηση των πόρων που απαιτούνται για τη μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό
20. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών που προγραμματίζει να κινηθεί προς τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για τη μετάβαση των κατώτερων οργάνων του προϋπολογισμού(Λαμβάνοντας υπόψη τον κατάλογο των πληροφοριακών συστημάτων των ομοσπονδιακών εκτελεστικών αρχών και την αξιολόγηση των πόρων που απαιτούνται για τη μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό) II τρίμηνο2012 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα πράξεις των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων διαμερισματικά σχέδια για τη μετάβαση στη χρήση του ελεύθερου λογισμικού
21. Ανάπτυξη αλλαγές στις οδηγίες για τη δημοσιονομική λογιστική των άϋλων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία μηχανισμών λογιστικού ελεύθερο λογισμικό ΙΙΙ τρίμηνο2011 Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας,Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, Ρωσική Οικονομικής του Υπουργείου Ανάπτυξης πράξη του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου καθιερώνει διαδικασίες για τη δημοσιονομική λογιστική της χρήσης του ελεύθερου λογισμικού
22. Διερεύνηση των πιθανών μορφών (τρόποι), καθώς και οι προοπτικές για την κρατική υποστήριξη στις ρωσικές προγραμματιστές λογισμικού που συμμετέχουν σε διεθνή έργα για την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων IV τρίμηνο2011 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας,Ανάπτυξη της Ρωσίας έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας Έκθεση καλλιτεχνών σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας
23. Συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές τηςελεύθερο λογισμικό στη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης του λογισμικού παρακολούθησης στην ομοσπονδιακή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας ετησίωςαπό

IV τρίμηνο

2011

Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, Ρωσική Οικονομικής του Υπουργείου Ανάπτυξης έκθεση προς την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ετήσια έκθεση για την κατάσταση και τις προοπτικές για τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού στη Ρωσική Ομοσπονδία
24. Η ανάπτυξη των νομαρχιακών σχεδίων για την ανάπτυξη της χρήσης του ελεύθερου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων και των νομαρχιακών σχεδίων για την ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού στην υποδεέστερη ιδρύματα του προϋπολογισμού ετησίως, αρχής γενομένης απόII τρίμηνο 2012 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, τα ενδιαφερόμενα ομοσπονδιακά εκτελεστικά όργανα πράξεις των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων νομαρχιακών σχεδίων για την ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού
25. Προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την έκδοση τη σταδιακή εισαγωγή του ελεύθερου λογισμικού για την επόμενη προγραμματική περίοδο ΙΙΙ τρίμηνο2015 Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρωσίας, Ρωσική Οικονομικής του Υπουργείου Ανάπτυξης σχεδίων αποφάσεων της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος των μέτρων για τη μετάβαση των ομοσπονδιακών εκτελεστικών οργάνων και τα δημόσια ιδρύματα να χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό

Μεγάλο ε; Λοιπόν με αυτά και με εκείνα καταλαβαίνει κανείς ότι οι άνθρωποι έχουν μελετήσει αρκετά την όλη υπόθεση και ετούτη την φορά μάλλον το έχουν πάρει ζεστά. Πιστεύω ότι είναι προφανές ότι δεν είναι ούτε η Πρώτη ούτε η Τελευταία χώρα που επενδύει στο Ελεύθερο Λογισμικό και στο Linux. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα και η δική μας χώρα θα είναι μια από αυτές.
Επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο και αναγνώστη του blog Στέργιο (aka linuxman) που είχε την καλοσύνη να μου στείλει ένα εξαιρετικό σχετικό άρθρο την ώρα που έγραφα τη συγκεκριμένη δημοσίευση.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

13 thoughts on “ο Πούτιν υπογράφει 5ετές σχέδιο για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Linux

 • Linuxman

  Μπράβο,σωστή κίνηση άντε μήπως να το πάρουν σαν παράδειγμα και εδώ, μήπως και εδώ χρειάζεται μία επιστολή ?

 • Linuxman

  Πολύ καλή ιδέα σου, μάλλον αυτό μας έχει μείνει να κάνουμε.
  Απλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι, απλά μία δοκιμή καλό θα ήτανε να κάνουμε.

 • chefarov

  Ναι την επιστολή περιμένανε… αν θυμάστε η Ελλάδα έχει υπογράψει ένα ωραιότατο συμβόλαιο με τη μικρομαλακή πρόσφατα …
  Επίσης ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τζέφρι το ΕΛΛΑΚ στον δημόσιο τομέα , αλλά επίσης κάτι άλλο οδυνηρό συνέβη στις δεσμεύσεις αυτές …

  • Eleftherios Kosmas Post author

   Ναι αλλά το περίφημο συμβόλαιο λήγει νομίζω μέσα στο 2011 θα το κοιτάξω όμως και λίγο καλύτερα

  • Eleftherios Kosmas Post author

   Δεν ξέρω τίποτα εγώ προειδοποίησα ότι πρόκειται για Google Traslate… μονό βρισιές ξέρω στα Ρώσικα 😀

  • Linuxman

   Μην συγκρίνεις το τότε και τώρα , άλλες εποχές και άλλα μυαλά.
   Τότε υπήρχαν άλλα πράγματα ,τώρα υπάρχουν άλλα.
   Και εάν Ελλάδα είχε έστω για λίγο έναν σαν τον Πούτιν ίσος δεν θα είχε φτάσει στην σημερινή κατάσταση,και όσοι έχουν φάει χωρίς σταματημό θα κάνανε τώρα παρέα στις αρκούδες στην Σιβηρία.
   Και ότι και να λέει εσένα αυτό που παραθέτεις είναι άκυρο μιας και ιστορία άλλαξε και κατάσταση άλλαξε,πως μπορείς να συγρίνεις το τότε με το τώρα ……………

   • Eleftherios Kosmas Post author

    Κοίτα νομίζω ότι ο Βλαδίμηρος ξέρει πολύ καλά τι κάνει, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως έχουμε παρατηρήσει και σε άλλες συζητήσεις με το Θοδωρή ο κύριος Πούτιν πολύ συχνά χρησιμοποιεί φρασεολογία και συμβολισμούς του Σοβιετικού παρελθόντος. Σίγουρα η ιστορία έχει αλλάξει αλλά δεν χρειάζεται να διαγραφεί. Κάποια πράγματα αξίζει να τα εκτιμούμε (χαρακτηριστικό παράδειγμα η μουσική του Σοβιετικού εθνικού ύμνου).
    Αρκετές φορές offline σε κουβέντες μας με το Θοδωρή το έχουμε παρατηρήσει και σχολιάσει αυτό. Όχι απαραίτητα αρνητικά. 😉