Πρόγραμμα Αδειοδότησης Μελετητών (aka Scholar’s Copyright Project) 2


Το Scholar’s Copyright Project έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων που θα κάνουν δυνατή την έκδωση ερευνητικών κειμένων τα οποία θα είναι προσβάσιμα κάτω από ανοιχτής πρόσβασης άδειες. Περισσότερα στο βιντεάκι που ακολουθείAbout Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

2 thoughts on “Πρόγραμμα Αδειοδότησης Μελετητών (aka Scholar’s Copyright Project)

  • Petros

    Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Νομίζω θα είναι καλό να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι συγκέντρωσης και διάθεσης υλικού που ανήκει στη λεγόμενη “γκρίζα βιβλιογραφία” (πτυχιακές εργασίες κλπ).
    Έχει άραγε σχέση γενικότερα η προσπάθεια NeuroCommonos με την κίνηση -που τουλάχιστον εγώ πρόσφατα αντιλήφθηκα- σχετικά με την “Ανοιχτή Πρόσβαση” (http://www.openaccess.gr)?

  • Eleftherios Kosmas Post author

    Είναι από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και από το Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών το OpenAccess αλλά συνεργάζεται με τα Creative Commons και αυτά με την σειρά τους με τα Science Commons!

    Η σχέση ακόμη δεν είναι οργανική αλλά βλέπουμε!