το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στον κοινοτικό και εθελοντικό τομέα


Ο Robert Simpson της Ecomoney… αναφέρει την επίδραση του ελεύθερου λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της διανομής για παλαιότερα μηχανήματα Puppy Linux) σε κοινοτικά και εθελοντικά δίκτυα.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε