ίδρυμα Mozilla: 100000$ για το Ogg Theora 2


Το ίδρυμα Mozilla αποταμίευσε 100000 δολλάρια αμερικής για την επιδότηση του γνωστού σε όλους μας ιδρύματος Wikimedia, για την παραιτέρω ανάπτυξη του ανοιχτού format αρχείου βίντεο Ogg/Theora. Την περαιτέρω ανάπτυξη θα συντονίζει πλέον το ίδρυμα Wikimedia. H Wikipedia χρησιμοποιεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό (αν όχι 100%) το εν λόγω ανοιχτό format ενώ σε επερχόμονες εκδόσεις του Firefox θα υποστηρίζεται από κατασκευής το Ogg Theora χωρίς να χρειάζεστε κάποιο ειδικό plugin. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι χρήστες κάποιου ανοιχτού προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο μπορούν πολύ εύκολα να δουν αρχεία Ogg/Theora στους υπολογιστές τους. Το αντίκτυπο της εν λόγω κίνησης ίσως αποτελέσει καταλύτη για την επιβίωση και περαιτέρω υιοθέτηση του Ogg/Theora.

Πρέπει να τονιστεί ότι το ίδρυμα Mozilla και το ίδρυμα Wikimedia αποτελούν τα πλεόν γνωστά και πετυχημένα δείγματα αυτού που χαρακτηρίζεται ως Free culture. Η εν λόγω κίνηση φυσικά μπορεί να φέρει οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους αρκεί να γίνει μαζικότερη η διάδοση του Ogg/Theora.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

2 thoughts on “ίδρυμα Mozilla: 100000$ για το Ogg Theora

  • dimitris d

    Το theora, σε αντίθεση με το vorbis που είναι καλύτερο του mp3, είναι από τα χειρότερα video codec και η ενσωμάτωση σε container ogg δύσκολη. Επίσης το theora εξελίσσεται με ρυθμούς χελώνας, 4 χρόνια beta. Περισσότερο ενδιαφέρων θα είχε η ενσωμάτωση του dirac που έχει ανώτερη ποιότητα εικόνας, με μόνο πρόβλημα την απαίτηση υψηλής υπολογιστικής ισχύς.
    Το πιο πιθανό είναι να υποστηρίζει αποκωδικοποίηση το firefox μέσω gstreamer και να χρησιμοποιούν όλοι h264/acc/mkv ή dirac/celt/mkv όταν θα έχουν γρήγορο Η/Υ.
    Προσωπικά θέλω ανοιχτού κώδικα-χωρίς πατέντες codec, αλλά οι υπάρχουσες λύσεις, με εξαίρεση το container mkv, δεν είναι ικανοποιητικές.

  • Eleftherios Kosmas Post author

    Να σου πω την αλήθεια και εγώ πιστεύω ότι το mkv είναι το πλέον υποσχόμενο format. Ωστόσο πιστεύω ότι είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση απλά δεν είναι το βέλτιστο.