Ο Παράξενος Καθεδρικός 44 2


Αυτός ο Παράξενος Καθεδρικός βασίζεται σε μια αρχική ιδέα του Kudo Kolene, την Αγγλόφωνη έκδοση μπορείτε να την βρείτε εδώ.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

2 thoughts on “Ο Παράξενος Καθεδρικός 44

  • Eleftherios Kosmas Post author

    Πραγματικά… μου φαίνεται απαραίτητο όταν δουλεύω να έχω 7-8 εφαρμογές ανοιχτές μοιρασμένες στις 4-6 επιφάνειες εργασίας μου και ο υπολογιστής μου τριετίας τουλάχιστον!