νέο LGPL Python binding για την Qt


Εδώ και καιρό η Qt ένα πολύ αξιόλογο toolkit προγραμματισμού είναι πλέον διαθέσιμη ως LGPL αυτό έχει σαν συνέπεια να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την Qt για να γράψει ένα πρόγραμμα ανεξάρτητα αν είναι GPL ή κλειστού κώδικα. Ωστώσο η Qt είναι προσανατολισμένη στον προγραμματισμό σε C++. Πολλοί τρίτοι προγραμματιστές εκτός της Qt software (πρώην trolltech) έχουν κατά καιρούς προχωρήσει στην ανάπτυξη bindings της Qt για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, ένα από αυτά να bindings ήταν η PyQt για την Python που αναπτυσώταν από την Riverbank.

Η PyQt ήταν αδειοδοτημένη την Riverbank με το τρόπο που είχε αδειοδοτηθεί παλία η Qt από την Trolltech (το περίφημο dual licensing που ή θα έγραφες κώδικα σε GPL ή θα αγόραζες ειδική άδεια εμπορική άδεια).  Ένα περισσότερο σοβαρό μειονέκτημα της PyQt ήταν ότι ως υλοποίηση περιόριζε το προγραμματιστή καθώς ήταν δύσκολο μια περίπλοκη εφαρμογή γραμμένη με το PyQt να τρέξει σε Mac ή Windows την ίδια στιγμή που η Qt έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να τρέχει η ένα πρόγραμμα που έχει γραφτεί σε Qt σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες  λογισμικού (Mac,Linux,Windows).

H Nokia (που πλεόν είναι ιδιοκτήτρια της Qt Software) αν και προχώρησε διαπραγματεύσεις με την Riverbank αυτές δεν οδήγηθηκαν σε συμφωνία. Η Nokia σε συνεργασία με την OpenBossa (τμήμα του INtD ενός Βραζιλίανικου ινστιτούτου ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού που ιδρύθηκε με συνεργασία της Nokia και της Βραζιλιάνικης κυβέρνησης) που είναι ιδιαίτερα ενεργή στην ανάπτυξη εφαρμογών Qt για το Maemo προχώρησε στην ανάπτυξη της PySide προκειμένου να παρέχει στους προγραμματιστές την δυνατότητα να γράφουν σε Qt και Python με μεγαλύτερη ευελιξία από πλευράς αδειοδότησης.

Όσο αφορά το προγραμματιστικό κομμάτι πρέπει να τονιστεί ότι η PySide είναι ακόμη σε νηπιακό στάδιο ανάπτυξης και στην παρούσα φάση δεν έχουν ολοκληρωθεί τα port για Mac και Windows, ωστώσο υπάρχει συμβατότητα στα API μεταξύ  PyQt και PySide και κατά συνέπεια θα είναι σχετικά εύκολο για όσους προγγραματιστές το επιθυμούν να καλούν το PySide αντί του PyQt.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε