Χμ, μπορεί να ακουστεί κάπως, αλλά το κείμενο έχει τόσες ασυνταξίες και λάθη που δε θέλω να το υπογράψω. Αν είναι να στείλει κάποιος ένα τέτοιο κείμενο σε Ευρωπαϊκές υπηρεσίες, ας το διαβάσει τουλάχιστον κι ένας φιλόλογος — ή έστω κάποιος που θα αφιερώσει ώρα να το διορθώσει, να σουλουπώσει κάπως τη διατύπωση σε «περίεργα» σημεία, κοκ.