Χρειάζονται αλλαγή στο marketing και σπρώξιμο (οικονομική ενίσχυση)