λέω ότι ΔΕΝ είναι ελεύθερο λογισμικό ΑΛΛΑ κλειστού κώδικα.
Να πω και την αλήθεια δεν μου αρέσει η έκφραση freeware γιατί δημιουργεί παρεξηγήσεις.