Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στη beta έκδοση του DigiKam 2


Σύμφωνα με τους developers του οι επικείμενες εκδόσεις του DigiKam ενός προγράμματος διαχείρισης θα έχουν δυνατότητες εντοπισμού και αναγνώρισης προσώπων. Ήδη η δοκιμαστική  έκδοση 2.o.o beta 1 του DigiKam είναι διαθέσιμη με αυτές της δυνατότητες, χρηποιώντας την βιβλιοθήκη libface. Πλέον το DigiKam θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει αν στην φωτογραφία που βλέπετε υπάρχουν πρόσωπα και αν συμβαίνει αυτό τα συγκρίνει με μια βάση δεδομένων που δημιουργεί σιγά-σιγά και με την βοήθεια σας στον υπολογιστή σας προκειμένου να “μαντέψει” το όνομα του προσώπου αυτού.

digikam2.0.0-19
Ουσιαστικά η προσθήκη δυνατοτήτων αναγνώρισης προσώπου στο DigiKam είναι η επίσημη πρώτη χρήση της βιβλιοθήκης libface. Μέχρι πρόσφατα τα περισσότερα project που προσπαθούσαν να κάνουν εντοπισμό και αναγνώριση προσώπου στο Linux ή τα ανοιχτού κώδικα project σε άλλα λειτουργικά συστήματα ουσιαστικά η μόνη τους λύση ήταν να χρησιμοποιήσουν το Open CV. Η βιβλιοθήκη libface από την άλλη γράφτηκε ως ενδιάμεσο μεταξύ του Open CV 2.o και του DigiKam με στόχο να κάνει εύκολη την προσθήκη ρουτινών αναγνώρισης προσώπων όχι μόνο για το DigiKam στο οποίο ήδη δοκιμάζεται και για άλλα ανοιχτού κώδικα project.


About Eleftherios Kosmas

Technologist in the University of Athens, open source enthusiast, member of the local hackerspace, vice chairperson of the Libre Space Foundation,

Σχολιάστε

2 thoughts on “Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στη beta έκδοση του DigiKam