μιλάω για παλιότερα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, πριν 4 με 6 χρόνια περίπου, τότε οι περισσότεροι συνομίλικοί μου και μη, δν ξέραν τον firefox, και τους άλλαζα το εικονίδιο κι έγραφα ίντερνετ για να μην μπερδεύονται 😛