Για όσους ενδιαφέρονται για σχεδιασμό κυκλωμάτων και PCB υπάρχει αντίστοιχα κα το KiCAD