Ναι φυσικά και το Blender είναι opensource όμως έχει σχεδιαστεί για να καλύψει της ανάγκες του 3D animation και του καλλιτεχνικού design ενώ το FreeCAD είναι σχεδιασμένο για να καλύψει το μηχανολογικό design