Πολύ καλό είναι! Δεν είναι κάτι μαγικό, απλά συστηματοποιεί τη σκέψη σου σχετικά με το ποιά άδεια σου ταιριάζει. Στη δική μου περίπτωση, προέκυψε αυτό που ήξερα ήδη: GNU GPL και ξερό ψωμί.