Το ελεύθερο λογισμικό είναι κάτι ανάμεσα σε συνεταιρισμό(oracle, php, python, google) και αργοσχολία(avidemux, (x)torrent, mplayer), με την συμμετοχή δημόσιων και κοινωφελών επιχειρήσεων(πανεπιστήμια-unix-postgres, στρατός- ARPANET, ερευνητικά κέντρα).
Το ΕΛΛΑΚ αναπτύχθηκε στον Χριστιανικό κόσμο κατά το πρωτοχριστιανικό παράδειγμα «όλα κοινά, μέχρι να αρχίσει η γκρίνια και χρειαστούμε διαχειριστές», το οποίο το κληρονόμησε από τον Ιουδαϊσμό(Stallman), ο οποίος λέει «φιλανθρωπίες μόνο στους δικούς μας και σύμφωνα με τον νόμο».

Το ΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα πεθαίνει από την ανηθικότητα:
α) Αχαριστία: «όποιος δεν εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει». Το «επιτρέπω να χρησιμοποιείς» δεν σημαίνει «δωρεάν». Το κράτος και οι ιδιώτες θα έπρεπε να χρηματοδοτεί τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο, π.χ. firefox.
β) Κενοδοξία: προσθήκη άχρηστων δυνατοτήτων ή η ξαναανακάλυψη του τροχού από την αρχή, στο λογισμικό.
γ) Αυταπάτες: Κάποιοι φτιάχνουν λογισμικό, ταινίες, μουσική μόνο για το χρήμα και πληρώνουν φόρους. Δεν είναι ανάγκη να μοιραστούν την δημιουργία τους. Δεν έχω δικαίωμα στην «πειρατεία» γιατί κάτι είναι ακριβό. Απλός θα χρησιμοποιήσω κάτι φτηνό ή ΕΛΛΑΚ και ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ όσα είναι αποδεκτά ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ. Οι αργόσχολοι(χωρίς εισόδημα από χρήση Η/Υ ή όσοι δεν εκπαιδεύονται σε Η/Υ) δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.