gimp


2012 θέσεις κομμάτων για το ανοιχτό λογισμικό (και όχι μόνο): Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία 1

Οι παλιότεροι αναγνώστες αυτού του blog ίσως θυμούνται (από τα παλιά) ένα άρθρο που είχα αναρτήσει με ερωτήσεις σχετικά με τις θέσεις των κομμάτων σε θέματα που σχετίζονται με το ανοιχτό λογισμικό (και με την τεχνολογία γενικότερα). Τότε είχαν απαντήσει οι ακόλουθοι πολιτικοί σχηματισμοί:

Για το 2012  απάντησεις (πλην της παρούσης) έχουν δώσει και οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Πριν από λίγες ώρες έλαβα απάντηση σε μια νέα σειρά ερωτήσεων από τον Κωνσταντίνο Κουκόπουλο υποψήφιο της Δράσης-Φιλελεύθερης Συμμαχίας στην Α’ Αθήνας

Έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά τις θέσεις του κόμματος σας στις ερωτήσεις που είχατε απαντήσει;

όχι

Στο σημείο αυτό οφείλω να θυμίσω στους αναγνώστες ότι οι παλαιότερες θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας ήταν οι ακόλουθες:

Ποια η θέση σας σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες (πατέντες) στο λογισμικό;

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία εναντιώνεται στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στους αλγόριθμους γιατί δημιουργεί τεχνητή σπανιότητα σε αυτούς τους θεμελιώδεις οικοδομικούς λίθους του λογισμικού καθιστώντας έτσι δύσκολη την ανάπτυξη του και την καινοτομία. Έτσι ο ανταγωνισμός πνίγεται και οι καταναλωτές βγαίνουν χαμένοι.

Ποια η θέση σας σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή στην διαλειτουργικότητα και την προστασία εκείνων που που παρακάμπτουν μηχανισμούς , καθώς επίσης και το κατά πόσο οι δημιουργοί λογισμικού οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας;

Πιστεύουμε ότι η διαλειτουργικότητα είναι σημαντική γιατί δίνει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών στους χρήστες Η/Υ και αυξάνει την παραγωγικότητα όμως προτιμούμε, όπως και ο Eric Raymond του Open Source Initiative, τις λύσεις που προέρχονται από τα κάτω και όχι δια της Κρατικής επιβολής. Εξάλλου το ίδιο το κίνημα ΕΛΛ/ΑΚ είναι αποτέλεσμα της Κοινωνίας των Πολιτών και όχι Κρατικής παρέμβασης. Συστήματα και υπηρεσίες που προσφέρουν διαλειτουργικότητα υπάρχουν σε κάθε τομέα, αυτό που χρειάζεται είναι να υιοθετηθούν από όσο περισσότερους καταναλωτές γίνεται. Έτσι οι δημιουργοί λογισμικού θα αναγκάζονται να εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα των προϊόντων τους για να τα κάνουν πιο ελκυστικά. Εξαρτάται από εμάς λοιπόν.

Ποια η θέση σας για την κυβερνητική προώθηση του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού και των ανοιχτών στάνταρ;

Θεωρούμε αναπόσπαστο τμήμα της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και παράγοντα ενθάρρυνσης της διανοητικής προσπάθειας των ανθρώπων την ανάπτυξη λογισμικού ελεύθερου και ανοικτού κώδικα και άλλων ανάλογων δημιουργικών εγχειρημάτων. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία ζητά να απαιτείται η χρήση ανοικτών πληροφοριακών προτύπων για τα πληροφοριακά συστήματα του Κράτους και να γίνει βαθμιαία αναβάθμιση των παλαιών πληροφοριακών συστημάτων ώστε να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός, η διαλειτουργικότητα και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις πληροφοριακές υπηρεσίες του.

Πιστεύετε ότι οι αγοραστές έχουν δικαίωμα να αγοράζουν υπολογιστές χωρίς προεγκατεστημένο λογισμικό;

Ναι αλλά όχι όμως με την έννοια ότι το Κράτος πρέπει να επιβάλλει σε όλους ή κάποιους (πχ Apple) κατασκευαστές να πωλούν και υπολογιστές χωρίς προεγκατεστημένο λογισμικό. Ο οποιοσδήποτε μπορεί σήμερα να πάει στο κατάστημα υπολογιστών της περιοχής του και να χτίσει το σύστημα της αρεσκείας του κομμάτι, κομμάτι, δίχως προεγκατεστημένο λογισμικό.

Και μετά από αυτό, συνεχίζουμε με τις νεότερες ερωτήσεις μας.

Ποια είναι η θέση σας για την Anti Counterfeiting Trading Agreement που πρόσφατα υπέγραψε η χώρα μας και θα εγκριθεί από το Ευροκοινοβούλιο

Όπως είπαμε πρόσφατα με αφορμή το SOPA και το PIPA (http://greekliberals.net/fis/2011-04-12-06-43-48/-mainmenu-285/830-nointernetcensorship) η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης, η οποία μπορεί να φέρει την παγκόσμια ευημερία και ανάπτυξη. Ανάμεσα όμως σε αυτά τα δύο αντιμαχόμενα αιτήματα θα πρέπει σίγουρα να δοθεί έμφαση στην προώθηση του δεύτερου, δηλαδή στην ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών.  Στην ACTA είναι σαφές ότι υπάρχουν σημεία τα οποία πλήττουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με τρόπο
αδικαιολόγητο. Κυριότερο ίσως πρόβλημα αποτελεί η πρόβλεψη ποινικοποίησης αδικημάτων που είτε δεν είναι καν αδικήματα σε κάποιες χώρες είτε εμπίπτουν σήμερα στο αστικό δίκαιο. Είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι σε αυτή την ποινικοποίηση και κατά συνέπεια δεν υποστηρίζουμε την εφαρμογή της ACTA ως έχει.

Ποίες είναι οι θέσεις σας για το ανοιχτό hardware;

Δεν έχουμε εξειδικευμένη θέση για το ανοιχτό hardware. Στον βαθμό που οι θέσεις μας για το ανοιχτό λογισμικό άπτονται και του ανοιχτού hardware (π.χ. όσον αφορά κώδικα VHDL ή Verilog) ισχύουν και  για αυτό. Θα μας ενδιέφερε βεβαίως να πληροφορηθούμε για σχετικά πολιτικά ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν γύρω από το θέμα

Χρησιμοποιείτε ανοιχτό λογισμικό για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης του κόμματος σας και αν ναι μπορείτε να πείτε ποιο;

Στην μηχανοργάνωση χρησιμοποιούμε το Joomla και αρκετά third-party open source components αυτού. Πέραν της μηχανοργάνωσης χρησιμοποιούμε και Open Office και Gimp αρκετά συχνά.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής,
Κωνσταντίνος Κουκόπουλος

 

Αφού πρώτα ευχαριστήσω το κύριο Κουκόπουλο για το χρόνο που διέθεσε για αυτές τις διευκρινήσεις σχετικά με τις θέσεις της Δράσης-Φιλελεύθερης Συμμαχίας θα θυμίσω ότι δεσμεύομαι να δημοσιεύσω τις επίσημες απαντήσεις κάθε παράταξης στα παραπάνω ερωτήματα, οι εκπρόσωποι τους μπορούν να αποστείλουν ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ.

Κλείνοντας οφείλω να πω ότι φυσικά οι θέσεις ενός κόμματος σχετικά με το ανοιχτό λογισμικό και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα πρέπει να εξετάζονται ως όχι μόνο κατά περίπτωση αλλά ως κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτικής. Πριν ψηφίστε κάντε τον κόπο να εξετάστε γενικότερα τις θέσεις του κόμματος και του υποψηφίου που επιθυμείτε να σας εκπροσωπήσει στο Κοινοβούλιο.


πρόσθετα για το GIMP…για 1

Το GIMP είναι μια πολύ ισχυρή εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού αντίστοιχη του Photoshop αλλά ελεύθερη και δωρεάν. Στο techzilo υπάρχει μια εξαιρετική λίστα με πολλά χρήσιμα πρόσθετα για το GIMP που θα τα δούμε αναλυτικά.

 • Snow: τρισδιάστατο χιόνι (προσοχή: χρειάζεται πολύ μνήμη και swap)
 • Anti-aliasing: κάνει πιο απαλές τις ίσιες γραμμές
 • Adaptive contrast enhancement: “έξυπνη” ρύθμιση της αντίθεσης
 • Fourier Transformation: πρόσθετο GIMP για  Fourier Transformation
 • Refract/Reflect: εφέ που κάνει βροχή
 • ShapeIt: λυγίζει κείμενο ή εικόνες ανάλογα με τα στοιχεία του map layer
 • Borders: προσθέστε border στις εικόνες σας
 • SoapBubble: φτιάξτε φούσκες.
 • Aqua Bou: φτιάξτε κουμπιά στο στυλ Aqua Bou.
 • Chrominium: φτιάξτε ένα λογότυπο από χρώμιο με λάμψη.
 • Cloud Generation: φτιάξτε σύννεφα.
 • Gothic Glow: έκδοση για το GIMP του Gothic Glow (αρχικά action στο Photoshop)
 • Liquid Rescale: μετατροπή του μεγέθους της εικόνας σας αλλά διατηρεί τα χαρακτηριστικά της εικόνας παρά την αλλαγή του μεγέθους
 • Particle Deposition:εξομοιώνει την εναπόθεση σωματιδίων.Δημιουργεί τυχαία σωματίδια σε μέγεθος και ταχύτητα και τα αφήνει να εναποτεθούν σε μια δεδομένη επιφάνεια
 • Stampify: Κάντε μια εικόνα… γραμματόσημο
 • Plasma2: νέα έκδοση του κλασσικού Plasma plugin του GIMP.
 • SaveForWeb: βρείτε την καλύτερη λύση μεταξύ ποιότητας και χώρου μιας εικόνας . Χρήσιμο για web designers.
 • Steel Text: εφέ κειμένου που μοιάζει με ατσάλι ή χρυσό
 • Pandora: Ένωση πολλών φωτογραφιών μαζί για την εμφάνιση ενός πανοράματος.
 • Film Grain: Προσθέτει εφέ παλιού φίλμ σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.
 • Black Ink: Μετατρέπει μια εικόνα σε σε ασπρόμαυρο σχέδιο με μελάνι.
 • Copyright Text: Προσθέτει το copyright σας δε μια εικόνα.
 • DeNoise: πρόσθετο μείωσης θορύθου με μια μετατροπή του αλγορίθμου του γνωστού μας Gaussian blur.
 • DustCleaner: Εντοπισμός και αφαίρεση σκόνης από της εικόνες σας.
 • Astro-plugins: Μερικά πρόσθετα για αστρονομική επεξεργασία.
 • FocusBlur: Απεστιάζει μια φωτογραφία προσθέτοντας φωτισμό και blur.
 • Lomo: Κάνει τις εικόνες σας ωραίες και καθαρές. Ότι πρέπει για φωτογραφίες εξωτερικών χώρων.
 • ISO Noise Reduction: Εφαρμόζει ISO μείωση θορύβου με πληθώρα τεχνικών.
 • Photo Effects: Ενα σύνολο script πακεταρισμένο σε ένα αρχείο script-fu. Περιέχει τα ακόλουθα:
  cartoon, color pencil, conte crayon, cutout, Drawing, ink pen, note
  paper, paint dot image, palette knife, pastel, stamp, water paint
  effect, wrap effect, angled strokes, crosshatched, chrome image, cross
  light, funky color, soft focus, solarisation, brick wall, patchwork,
  stained glass, texturizer, high pass, scroll effects.
 • RedEye: Αφαίρεση του γνωστού μας φαινόμενου ερυθρών ματιών.
 • ShadowRecovery: Εμφανίζει περιοχές με σκιά στην εικόνα σας.
 • Shadows/Highlights: Εξαφανίζει σκιές και highlidht στην εικόνα σας.
 • Refocus: Το ανάποδο του FocusBlur, αυτό εστιάζει την εικόνα και είναι καλύτερο από το κλασσικό Unsharp
 • PhotoToolbox: Κάντε διάφορα στην εικόνα σας.
 • Light Filter: Βασικό φιλτράρισμα ανάλογα με το χρώμα των πίξελ της εικόνας σας..
 • Gradient Along Path: Δημιουργεί ένα vectop gradient σε ένα “μονοπάτι” της επιλογής σας.
 • Landscape painter: Δοκιμάστε το σε ένα landscape wallpaper σας θα με θυμάστε… απλά απίστευτο
 • EZ Improviser: Βελτιώστε εύκολα μια εικόνα.
 • Edgy: Κάντε μια εικόνα να έχει περισσότερες γωνίες.
 • Digital IR: Εξομοιώνει υπέρυθρο φίλμ.
 • Colour saturation: Αλλαγή του κορεσμού μιας εικόνας σας.
 • Blot:Βασισμένο στον αλγόριθμο blot
 • GIMP Dewierdifyer:
  (για Windows) βελτιώνει την χρηστικότητα του GIMP στα Windows
 • Turing Pattern: Δημιουργεί ένα Turing pattern.
 • Yin-Yang+: Έχει πλάκα (και μεταξύ μας είναι το διεθνές σύμβολο της Ιατρικής Ύπνου την οποία υπηρετώ ως Τεχνολόγος Πολύϋπνογραφίας)

Φτιάξτε δικά σας… μερικοί οδηγοί να φτιάξτε τα δικά σας plug-in.

 • Writing a GIMP plugin: οδηγός σε πολλά φορμά ανάγνωσης
 • GIMP plugin template: ένα κενό plugin template για να μην κάνετε 100 χρόνια να το γράψετε.
 • Writing plugins: ακόμη ένας οδηγός από τους developers του gimp.
 • Writing Plugin: ακόμη ένας από το gimp.org.

Powered by ScribeFire.