management innovation


Management Innovation eXchange… δίκτυο ανάπτυξης ανοιχτών μοντέλων διοίκησης 1

Ζούμε σε μια εποχή που φέρνει στα όρια τους τα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης, είτε πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς είτε για μικρές επιχειρήσεις. Το Management Innovation eXchange (ή απλά MIX) είναι μια ανοιχτή προσέγγιση στο management.

Στην αρχή του 21ου αιώνα, αν και έχουμε κάνει τεράστια βήματα στην ανάπτυξη λογισμικού με ανοιχτό τρόπο το management δεν έχει τύχει της ίδιας προσέγγισης. Το MIX είναι μια πρωτοβουλία επαναπροσδιορισμού του management με στόχο την επικαιροποίηση του ώστε να απαντά στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Όλες οι νέες μεθοδολογίες που προκύπτουν μέσα από το MIX είναι κάτω από άδεια Creative Commons (αν και είναι ND:Non Derivative Works που νομίζω ότι δεν ταιριάζει τόσο με την ιδέα πίσω από το MIX). Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται πολύ CEOs και πανεπιστημιακοί.

Παρακάτω ακολουθεί ένα αρκετά ενδιαφέρων video στο οποίο ο Gary Hamel εξηγεί τους στόχους του MIX.

(more…)