net neutrality


Υπογράψτε την αίτηση για ανοιχτό και ελεύθερο Διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4

Διάβαζα τις προάλλες το ιστολόγιο του φίλου Πάρη Χρυσού ένα εξαιρετικό άρθρο σχετικά με την διαδικτυακή ουδετερότητα. Στο άρθρο αυτό ο Πάρης παραθέτει δύο ανοιχτές επιστολές η μία αφορά νομικά πρόσωπα (πχ συλλόγους, παρατάξεις, οργανισμούς κτλ) και η άλλη αφορά φυσικά πρόσωπα. Παραθέτω λοιπόν την μετάφραση των δύο ανοιχτών επιστολών και καλώ όποιον τον εκφράζει το περιεχόμενο τους να μην διστάσει να τις υπογράψει ηλεκτρονικά και να τις διαδώσει σε ανθρώπους που πιστεύει ότι μπορεί να συμφωνούν.

Ας αρχίσουμε με το κείμενο που αναφέρεται σε οργανισμούς, συλλόγους κτλ.

Πρέπει να προστατεύσουμε Δικτυακή Ουδετερότητα στην Ευρώπη!
Ανοικτή επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ουδετερότητα του διαδικτύου είναι ένας απαραίτητος καταλύτης του ανταγωνισμού, της καινοτομίας, και των θεμελιωδών ελευθεριών στο ψηφιακό περιβάλλον. Ένα ουδέτερο Διαδίκτυο διασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν συνθήκες που περιορίζουν την πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες. Ομοίως, αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση εις βάρος της πηγής, του προορισμού ή του πραγματικού περιεχόμενου των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του δικτύου.

Χάρη σε αυτή την αρχή, η κοινωνία μας δημιούργησε συλλογικά το Internet όπως το ξέρουμε σήμερα. Εκτός από ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα, ο καθένας σε όλο τον πλανήτη έχει πρόσβαση στο ίδιο Διαδίκτυο, και ακόμη και η μικρότεροι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται επί ίσοις όροις με τις κορυφαίες παγκόσμιες επιχειρήσεις. Εξάλλου, η ουδετερότητα του Διαδικτύου διεγείρει ένα “ενάρετο κύκλο” ως μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην ανάπτυξη ενός κοινού δικτύου επικοινωνίας που επιτρέπει νέες χρήσεις και εργαλεία, σε αντίθεση με ένα μοντέλο στηριζόμενο σε επενδύσεις για το φιλτράρισμα και τον έλεγχο. Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες το Internet βελτιώνει συνεχώς τις κοινωνίες μας, την ενισχύει την ελευθερία μας – συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της επικοινωνίας – και επιτρέπει πιο αποτελεσματικές και δημιουργικές αγορές.

Ωστόσο, η ουδετερότητα του Διαδικτύου είναι πλέον υπό την απειλή των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και των βιομηχανιών παραγωγής περιεχομένου που βλέπουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διακρίσεις, το φιλτράρισμα ή ιεράρχηση πληροφορίες που διαρρέει το Διαδίκτυο.Σε όλη την Ευρώπη, εμφανίζονται αυτού του είδους πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, εις βάρος τόσο των καταναλωτών όσο και εις βάρος της καινοτομίας. Κανένα δικαστήριο ή η ρυθμιστική αρχή δεν φαίνεται να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών και τη διατήρηση του κοινού συμφέροντος. Ορισμένες διατάξεις που εισήχθησαν στο Τηλεπικοινωνιακό Πακέτο θα μπορούσαν ακόμη και να ενθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές.

Εμείς οι οποίοι έχουμε υπογράψει την παρούσα ανοιχτή επιστολή παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύσει την ελευθερία λήψης και να διανομής περιεχόμενου, και να χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών χωρίς παρεμβολές από ιδιωτικούς φορείς. Καλούμε τα μέλη του Κοινοβουλίου να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων του Τηλεπικοινωνιακού Πακέτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ελεύθερο, ανοιχτό και καινοτόμο Διαδίκτυο, καθώς και για η διασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών.

Αν πιστεύετε ότι σας αντιπροσωπεύει επισκεφτείτε αυτό το σύνδεσμο.

Και ας προχωρήσουμε σε μια ανάλογη ανοιχτή επιστολή για φυσικά πρόσωπα αυτή την φορά.

Αυτή η αίτηση προς υπογραφή ετοιμάστηκε  υπό το φως των αποφάσεων που επηρεάζουν το ανοιχτό Διαδίκτυο και λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ως αντίδραση στη δήλωση που έκανε στις ΗΠΑ στις 21 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του FCC Julius Genachowski.Η αρχική της έκδοση είναι στα αγγλικά αλλά έχει μεταφραστεί ευγενικά στα γερμανικά και στα γαλλικά και στα σουηδικά άτομα που την έχουν υπογράψει και η μετάφραση μπορεί να βρεθεί εδώ (γερμανικά), εδώ (γαλλικά) ή εδώ (σουηδικά). Αν πιστεύετε ότι η Ευρώπη και αξίζει ένα Internet ελεύθερο και ανοιχτό, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές, παρακαλούμε να υπογράψετε αυτήν την αναφορά και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας.

1. Οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν δικαίωμα πρόσβασης, αποστολής και λήψης του περιεχόμενου της επιλογής τους.
2. Οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να εκτελούν οποιοδήποτε περιεχόμενο, οποιαδήποτε εφαρμογή και υπηρεσία.
3. Οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν το δικαίωμα να συνδέονται  με όποιο λογισμικό ή υλικό επιλέγουν που δεν βλάπτει  το δίκτυο.
4. Οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν δικαίωμα επιλογής και ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων παροχής δικτύων, παροχών εφαρμογών και  υπηρεσιών, και παροχούς περιεχομένου.
5. Οι χρήστες του Διαδικτύου δικαιούνται μια σύνδεση στο Internet  απαλλαγμένη από διακρίσεις ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής, υπηρεσίας ή περιεχόμενου ή με βάση τη διεύθυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη. Παροχοί ευρυζωνικών υπηρεσιών δεν μπορεί να εμποδίσουν ή να υποβαθμίσουν την κυκλοφορία μέσω των δικτύων τους, ή να ευνοούν ορισμένο περιεχόμενο ή εφαρμογές έναντι άλλων στην σύνδεση με τα σπίτια των συνδρομητών. Δεν μπορεί να θέτουν σε δυσμένεια μια υπηρεσία στο Internet μόνο και μόνο επειδή ανταγωνίζεται με μια παρόμοια υπηρεσία που προσφέρεται από αυτούς.
6. Οι παροχοί πρόσβασης στο Διαδίκτυο πρέπει να είναι διαφανείς σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης του δικτύου τους και οι χρήστες του Internet έχουν δικαίωμα σε μια σύνδεση στο Internet με μια προκαθορισμένη χωρητικότητα και ποιότητα.

Οι αρχές αυτές θα πρέπει να κατοχυρώνονται στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, και να εκτελούνται από τις αρμόδιες αρχές κατά τρόπο συνεπή σε όλη την Ευρώπη.

Αν επιθυμείτε να την υπογράψτε (όπως έχουν κάνει πολλοί άλλοι Έλληνες) επισκεφθείτε αυτόν το σύνδεσμο.